Inloopavond visie binnenstad Tiel

Op maandag 20 maart 2017 organiseert de gemeente Tiel een inloopavond over de structuurvisie binnenstad. Tussen 17.30 en 20.00 uur kunnen belangstellenden binnen komen lopen in de raadzaal van het stadhuis (ingang Ambtmanstraat 13). Medewerkers geven toelichting op de visie en beantwoorden vragen.

Waarom is een structuurvisie gemaakt?

Deze visie is gemaakt, omdat binnensteden volop in beweging zijn. Dat geldt ook voor de binnenstad van Tiel. Er is concurrentie met andere steden en met winkelen op internet. Winkelen is niet langer meer de hoofdreden om naar de stad te gaan. Mensen vinden het belangrijk dat er iets te beleven is: sfeervolle straten en pleinen, een goed aanbod van horeca en cultuur, een mooie wandeling langs groen en water. De visie legt de basis om de aantrekkingskracht van de binnenstad te versterken.

Wat staat er in de visie?

De visie is gemaakt samen met de bewonersvereniging, ondernemersvereniging Hart van Tiel en andere partijen. En geeft aan wat we graag willen met onze binnenstad. Denk daarbij aan:

  • Concentratie van winkels in het zogenaamde kernwinkelgebied.
  • Aanvullend daarop gezellige straatjes met bijvoorbeeld snuffelwinkeltjes, restaurantjes, ambachtelijke bedrijfjes, het zogenaamde dwaalmilieu. Dit moet zorgen voor een goede verbinding tussen de binnenstad en de Westluidense Poort, de binnenstad en het Plein en de Waalkade en haven.
  • Het meer zichtbaar maken van de geschiedenis van de stad en het versterken van de relatie met het rivierenlandschap.

Hierbij zijn ook mogelijkheden voor initiatieven uit de samenleving.

Inspraak

De structuurvisie is nog niet vastgesteld. We willen ook individuele bewoners, ondernemers en andere belangstellenden de gelegenheid geven hun mening over deze visie te geven. Tot en met 5 april 2017 is het mogelijk te reageren op de visie door een inspraakreactie te sturen. Meer informatie vindt u op www.tiel.nl. Daarna bespreekt de gemeenteraad de structuurvisie. Als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte, volg Dit-is-Tiel.nl op Twitter en Facebook!

Twitter @oogoptiel: www.twitter.com/ditistiel
Facebook: www.facebook.com/ditistiel

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK