Inloopbijeenkomst Definitief Ontwerp deel Waalkade

Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een definitief ontwerp gemaakt. Op dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. Belangstellenden zijn tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom om het definitieve ontwerp te bekijken.

Het ontwerp combineert vervanging van de kademuur en de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor een deel van de Waalkade. Het gaat om het deel tussen pompstation Van Dijkhuizen, de Waalplaat en de groene wal langs de Waalstraat.

 

Planning werkzaamheden

Het definitieve ontwerp voor dit deel van de Waalkade wordt hierna vertaald naar een zogenaamd bestek. Hierin staan alle voorschriften voor de aannemer. Daarna besteden we het werk aan. De verwachting is dat de aanleg van de trappen direct na Appelpop begint. Begin 2018 zijn dan de kademuur en de herinrichting van het gebied aan de beurt.

 

Wat vooraf ging

Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat de gemeenteraad in 2005 vaststelde. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de Waal. Begin 2015 gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van een deel van de Waalkade. Op basis van in oktober 2015 opgehaalde wensen en ideeën is een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld. Vervolgens is dit plan vertaald naar een Voorlopig ontwerp. Hiervoor is op 29 november 2016 een inloopbijeenkomst geweest. Dit plan is nu vertaald in een definitief ontwerp.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK