Presentatie voorlopig ontwerp deel Waalkade

Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dinsdag 29 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom om het voorlopige ontwerp te bekijken.

Het ontwerp voor de Waalkade combineert vervanging van de kademuur, de realisatie van de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor het terrein dat ligt tussen Van Dijkhuizen en de Waalplaat en de groene wal langs de Waalstraat. Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden naar een definitief ontwerp omgezet, waarin vastgesteld wordt welke materialen gebruikt gaan worden.

Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat in 2005 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de rivier de Waal.

Inloopbijeenkomst

Begin 2015 gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Op basis van in oktober 2015 opgehaalde wensen en ideeën is een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld. Dit plan, dat eerder dit jaar is gepresenteerd, is nu vertaald naar een Voorlopig Ontwerp. De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 en 19.00 uur in de vernieuwde raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. Belangstellenden kunnen binnen komen lopen op een moment dat hen het beste past.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte, volg Dit-is-Tiel.nl op Twitter en Facebook!

Twitter @ditistiel: www.twitter.com/ditistiel
Facebook: www.facebook.com/ditistiel

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK